CV - Viveka Söderström 
Viveka Söderström
Björkbacksvägen 61
168 69 Bromma
070-334 49 42 www.linkedin.com/in
/vivekasoderstrom
Mål Löpande redovisning eller fakturering kombinerat med utveckling av rutiner och processer med koppling till IT. Helst på ett större företag, gärna med affärssystemet SAP eller Agresso..

Profil
SAP superanvändare/specialist, IT-kunnig, älskar Excel, kreativ, strukturerad, analytisk, gillar problemlösning och tänka ”outside the box”, bra på att effektivisera, utforma instruktioner och blanketter, handleder gärna andra.
Viveka
 
YRKESLIVSERFARENHET
2011-04-20 -
2014-08-31
Green Cargo AB - Avtals- och fakturaadministratör
Säkerställa manuell fakturering av transporttjänster, fasta extratjänster
samt tjänster med fast fakturaplan.
Ta fram och säkerställa fakturarutiner.
Ta emot och handlägga/utreda fakturareklamationer inklusive krediteringar och omregleringar.
Besvara avtals- och fakturafrågor från kund. Ansvara för kontakter i fakturafrågor med Volvo och Posten.
Skapa avtal och ansvara för att avtalet är order- och faktureringsbart.
Driva förbättringsarbete rörande faktureringsproblem per avtal.
Delta vid användartester för ny/förändrad funktionalitet i SAP.
Ansvara för och framställa alla avdelningens rapporter i SAP och i Excel.
 Utarbeta och ansvara för kvalitetssäkring av avtal och fakturor.
     
2010-12-14 -
2011-01-31
EkonomResurs AB - Ekonomikonsult
Redovisningsekonom på Candyking Sverige AB. Behjälplig vid implementering av nya bolag i SAP, projekt, en gemensam kontoplan för alla dotterbolag i SAP, styrdata i SAP och Excelrapport, samma kontoplan i alla bolagen.
     
2010-11-22 -
2010-12-10
Want Jobagency AB - Ekonomikonsult
Ekonomiassistent på AGB Nielsen. Hjälpte ekonomichefen att komma igång med AGB:s nya ekonomisystem SAP.
     
2007-12-01 -
2010-10-11
Mirror Accounting AB
Ekonomiassistent/Specialist inom området kundfakturering
2007-01-01 -
2007-11-30
Posten AB
Redovisningsekonom/Specialist inom området kundfakturering
(Först i Posten och sedan outsourcad till det norska företaget Mirror Accounting AB)
SAP-specialist inom området kundfakturering. Säkra processen från SAP till kund. Utveckla och effektivisera arbetsrutiner inom specialistområdet EDI-implementering av kundfakturering i SAP. Kvalitetssäkring av fakturaflödet, planering och samordning av fakturering på årsbasis. Kontakter med SAP-modul Order Till Betalning. Instruera och utbilda medarbetare. Blankettdesign.
     
2003-01-01-
2006-12-31
Posten AB - Redovisningsekonom
Verksamhetsservice, Redovisa Internbanken - Avstämningar & betalningar samt Likviditetsprognos. Koncernredovisning. Deltagare i Systemnätverket. Självständigt utbilda i "Effektivare arbetssätt i SAP, Excel, Outlook och PC". Utredning och genomförande av förbättrade rutiner, ökad sökbarhet och bättre kvalitet i Internbanken inklusive blankettdesign. Projekt Kontoavstämningar i Access, projektdeltagare för SAP-projekt Plus 2.0 i 6 månader, Delprojektledare för Försystem, Projektledare Koncerndebiteringsprojekt.
     
2003-02-01-
2003-07-31
Posten AB - Vägledare
Implementering av SAP Vägledare modul Projekt Uppdrag. Tester, utforma utbildningsmaterial, hålla utbildningar 
     
2002-09-01-
2003-01-31
Posten AB - Projektdeltagare
Projektdeltagare Payment Factory Samla alla betalningar i Posten
     
2002-02-01-
2002-08-31
Posten AB - Ekonomiassistent
Ekonomisupport, Stockholm Administration av leverantörsreskontra-system med elektroniskt workflow. Övriga på en ekonomiavdelning förekommande arbetsuppgifter.
     
1990-02-15-
2002-02-01
Postfastigheter AB - Ekonom/Systemförvaltare
Systemförvaltning och utveckling av ekonomisystem, hyressystem och tidredovisningssystem samt tillhörande rapportgeneratorer. Blankettkonstruktion. intranät, teknisk plattform, Lotus Notes. Ansvar för ekonomihandbok på intranät. Utformning av rutiner, dokumentation av dessa samt utbildning av personal. Avstämningar, utredningar, bokslutsarbete och andra på ekonomiavdelningen vanligen förekommande arbetsuppgifter. Deltagande i olika projekt.
     
1982-08-02-
1990-02-11
Riksbyggen - Ekonom/Systemförvaltare
Systemförvaltare för Riksbyggens ekonomisystem GLM, listsystem AGOS och styrsystem. Medverkat vid utformning av IT-rutiner och dokumentation av dessa. Deltagit i löpande redovisningsarbete samt bokslutsarbete.
     
1978-12-15-
1982-07-31
Roneo Alcatel AB - Ekonomiassistent
Medarbetare vid ekonomiavdelningen Kontering av inkommande bokföringsorder och fakturor. Kontroll och avstämning. Internfilialsrapportering, månadskörningar av huvudbok samt överlåtelsehandlingar. Ansvarig för bokföring och kontroll av kontantförsäljning samt utarbetat instruktioner till filialer m fl.
     
1977-02-01-
1977-08-11
Stockholms Brandförsvar -  Ekonomiassistent
Redovisnings- och kontrollarbeten på Brandförsvarets huvudsektion.
     
1975-08 25-
1976-08-15
Beckomberga Sjukhus - Kontorist
Kontorist vid klinikföreståndarexpedition - Personalrapportering. Hantering av vakanser.
 
     
SYSTEMKUNSKAP
SAP R/3, SAP CRM, Agresso, Visma, Xor, IFS, MS Excel (pivot o makro-nivå) ,MS Powerpoint, MS Word m fl
     
UTBILDNING
1977-08 -
1978-12
Frans Schartau
Kameral-Distributiv, 2 terminer, Ekonomi-Revision, 1 termin
     
1972-08 -
1975-08
Nya Elementars Gymnasium
Samhällsvetenskaplig linje
     
KURSER
2014 höst
2001 höst
2001 juni
1999
1999 juni
Agresso Introduktion 1 dag, Agresso Huvudbok 2 dagar
Utbildning i projektledning omfattning 1 vecka.
Utbildning i Projektstyrning i Posten, 2 dagar.
Utbildning i Prima Vista-metoden, Skriv för att få resultat.
Examen i Cambridge First Certificate in English med högsta betyg.
   
FÖRTROENDEUPPDRAG
  Kassör i koloniträdgårdsförening 2014-03 och pågår.
Hemsida Vivekas fiffiga mallar, används av Esselte med flera
Webbmaster för Stockholms Vandrareförenings hemsida.
Fd ordförande i en kamratförening med 500 medlemmar.
Fd nämndeman vid Stockholms Tingsrätt.
   
REFERENSER
  Lämnas på begäran.