Vägledarna har sin första utbildning
april 2003

(Fotograf Viveka S�derstr�m)


Click to see big picture (676x500 pixels; 57 KB))
Allm�n genomg�ng med Kathrine


Click to see big picture (700x466 pixels; 43 KB))
Ta betalt: Margareta inleder

Click to see big picture (652x500 pixels; 61 KB))
Ta betalt: Britt-Marie hj�lper till vid �vningsuppgifter

Click to see big picture (688x479 pixels; 52 KB))
Betala leverant�r: Anette, Catharina och Janne

Click to see big picture (374x500 pixels; 30 KB))
Betala leverant�r: Anette 
hj�lper Kathrine

Click to see big picture (544x500 pixels; 46 KB))
Betala leverant�r: Marie-Louise och Aija samarbetar

Click to see big picture (655x500 pixels; 46 KB))
Anna-Christina och Kathrine konfererar

Click to see big picture (610x500 pixels; 38 KB))
Interndebitera: Maj-Britt inleder

Click to see big picture (687x426 pixels; 51 KB))
Interndebitera: Maj-Britt, Gunilla och Karin

Click to see big picture (696x486 pixels; 53 KB))
Interndebitera: Karin hj�lper Cathrine och Gunilla

Click to see big picture (686x473 pixels; 51 KB))
Lunchrast

Click to see big picture (690x486 pixels; 50 KB))
Grundbokf�ra: Cathrine och Lars inleder

Click to see big picture (335x500 pixels; 28 KB))
Grundbokf�ra: Cathrine 
hj�lper Pia

Click to see big picture (692x469 pixels; 51 KB))
Grundbokf�ra: Moncia och Bitte koncentrerar sig, Lars hj�lper Anna-Karin

Click to see big picture (439x500 pixels; 44 KB))
Fikapaus, Janne

Click to see big picture (343x500 pixels; 33 KB))
Fikapaus, Monica

Click to see big picture (662x439 pixels; 52 KB))
Anl�ggningsredovisa: Anna-Karin och Monica

Click to see big picture (434x500 pixels; 34 KB))
Anl�ggningsredovisa: Gunilla och Aija �r elever

Click to see big picture (677x455 pixels; 50 KB))
Utbildningslokalen. Man s�g inte s� mycket om man satt l�ngt bak

Click to see big picture (699x500 pixels; 50 KB))
Projekt/uppdrag: Viveka och Aija inleder

Click to see big picture (675x500 pixels; 40 KB))
Projekt/uppdrag: Viveka

Click to see big picture (354x500 pixels; 32 KB))
Projekt/uppdrag: Aija kollar
om vi g�r r�tt

Click to see big picture (454x500 pixels; 46 KB))
Projekt/uppdrag: Aija och Bitte

Click to see big picture (448x500 pixels; 42 KB))
Ta betalt: Margareta och Marie-Louise

Click to see big picture (365x500 pixels; 37 KB))
Betala leverant�r: Pia

Click to see big picture (351x500 pixels; 38 KB))
Ta betalt: Marie-LouiseF�rra sidan

 Huvudsidan

B�rjan av sidan